Loving Hut Vietnam - Vegan & Vegetarian Fast Food Restaurant


 
Vietnam
      Loving Hut  Ẩm Thực Chay Hạ Long


Address:
shop house 36AB - 38AB  Tran Hung Dao Plaza,
[Hạ Long city], [Quảng Ninh provine], [Aulacese]

Tel: (+84)919020066 

      Loving Hut - Âu Cơ


  Address(English):

  147B Au Co,
  Tay Ho, Ha Noi
  VietNam

  Address(Vietnamese):
  147B Âu Cơ,
  Tây Hồ, HàNội
  Việt Nam

  Tel: +[84] [4] [62737403]

 

      Loving Hut LốiSốngMới


  Address(English):
  Number 6, TrầnPhú Street,
  CẩmTây, CẩmPhả, QuảngNinh
  Vietnam

  Address(Vietnamese):
  Số 6, đườngTrầnPhú, CẩmTây,
  CẩmPhả, QuảngNinh
  Việt Nam

  Tel: +48 1696496898

 


 
    Loving Hut Nguon Coi, Hanoi, Aulac


  Address(English):
  3/10/121 Chua Lang street,
  Hanoi City, Aulac
  Vietnam

  Address(Vietnamese):
  Số 3/10 ngõ 121, phốChùaLáng,
  HàNội, ÂuLạc
  Việt Nam

  Tel: (+84) 4 66748762

 

      Loving Hut Hoàng Kim


  Address(English):
  91 Cao Thắng Street,
  Hạ Long, QuảngNinh
  Vietnam

  Address(Vietnamese):
  91 Cao Thắng,
  Hạ Long, QuảngNinh
  Việt Nam

  Tel: +84 333827299

  
    Loving Hut Hoa Dang


  Address(English):
  38 Huynh Khuong Ninh,
  Ward. Da Kao. Dist.1. HCMC

  Address(Vietnamese):
  38 Huỳnh Khương Ninh.
  P. Đa Kao. Q.1. TP.HCM

  Tel: +[84] [08] [38209702]

  Email: info@lovinghuthoadang.com

 

      Loving Hut Amoura 2


  Address(English):
  24 Trần Cao Vân St.,
  TânThiện Ward, Lagi Town,
  BìnhThuận Province,
  Việt Nam

  Address(Vietnamese):
  24 Trần Cao Vân,
  PhườngTânThiện, ThịXãLagi,
  BìnhThuận,
  Việt Nam

  Tel: +84 623 706 777

  Email: lovinghutngoinhayeuthuong@gmail.com

 

      Loving Hut Amoura


  Address:
  No. 48A, Cach Mang Thang 8 St.,
  Binh Tan Ward, Lagi Town,
  Binh Thuan Province, Aulac

  Tel: +84 944 275 779

  Email: LovingHutAmoura@gmail.com

 


 
    Loving Hut THÁI DƯƠNG


  Address of restaurant (English):
  No. 10, Le Loi St.,
  Duong Dong Town,Phu Quoc City,
  Kien Giang Province, Aulac

  Address of restaurant (Vietnamese):
  10 Lê Lợi,
  Thị Trấn Dương Đông,
  Thành Phố Phú Quốc.
  Tỉnh Kiên Giang, Âu Lạc

  Tel : +84 1654 482 765

  Email : lovinghutthaiduong@gmail.com

  Opening hours:
  10Am to 14Pm and 17Pm to 22.30pm
 


 
    Loving Hut - Âu Cơ


  Address of restaurant (English):
  147b Au Co - Ha Noi - Aulac (Vietnam)

  Address of restaurant (Vietnamese):
  147b Âu Cơ – Tây Hồ - Hà Nội – Việt Nam

  Tel : +84 024 66518946

  Email : cakhuctinhthuong@gmail.com
 

      Loving Hut - Phúc Quang Chay


  Address of restaurant (English):
  Alley 41 Nguyen Van Trang,
  Ben Thanh Ward., Dist. 1, Ho Chi Minh

  Address of restaurant (Vietnamese):
  Hẻm 41 Nguyễn Văn Tráng,
  P. Bến Thanh, Q. 1, Hồ Chí Minh

  Email : Ldinh9938@gmail.com
 

      Loving Hut - Chân Tâm


  Address of restaurant (English):
  128 Phu Lien st,
  Hoang Van Thu, Thai Nguyen city

  Tel : 0989161192

  Email : hoangdaochantam@gmail.com